ETF – czyli czym jest fundusz indeksowy

ETF – czyli czym jest fundusz indeksowy

Czym jest ETF?

ETF, czyli Exchange Traded Fund to fundusz inwestycyjny, którego celem jest śledzenie wybranego indeksu giełdowego. Jest to produkt finansowy, który pozwala na inwestowanie w akcje, obligacje i surowce.

Jak działa ETF?

Fundusz ETF działa na zasadzie indeksacji, czyli jego portfel składa się z akcji, które są zawarte w danym indeksie. W praktyce oznacza to, że jeśli indeks rośnie, wartość ETF również rośnie, a jeśli spada, to spada również wartość funduszu.

Natomiast w odróżnieniu od funduszy akcyjnych, ETF jest notowany na giełdzie i można go nabywać lub sprzedawać w każdej chwili handlowej, jak każdą inną akcję.

Zalety inwestowania w ETF-y

Inwestowanie w ETF-y ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych czy bezpośredniego inwestowania w akcje.

Jedną z największych zalet jest niski koszt inwestycji. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy, ETF-y charakteryzują się niższym kosztem transakcyjnym. Ponadto, ponieważ ETF-y są notowane na giełdzie, nie trzeba ponosić dodatkowych opłat związanych z zarządzaniem funduszem.

Kolejną zaletą jest możliwość inwestowania w szeroki wachlarz akcji czy obligacji, co z kolei pozwala na dywersyfikację portfela. Dzięki temu inwestor może zminimalizować ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze akcje czy spółki.

Podsumowanie

ETF-y to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych czy bezpośredniego inwestowania w akcje. Ze względu na niskie koszty inwestycji i możliwość dywersyfikacji, są z pewnością warte uwagi każdego inwestora. Jednak przed podjęciem decyzji o inwestowaniu należy dokładnie przeanalizować ryzyka związane z rynkiem finansowym oraz specyfiką danego ETF-a.